Toelichting

Wat is de motivatie voor de gemaakte keuzes? Hieronder een toelichting.

Zo goed mogelijke ordening op niveau, ook voor nieuwe spelers

Het belangrijkste is dat er veel leuke potjes gespeeld worden tussen spelers van gelijk niveau. Daarom beginnen we met een zo goed mogelijke ordening op niveau. Ook als er later een nieuwe speler bijkomt laten we die niet onderaan beginnen want dat zou betekenen dat betere spelers het evenwicht op de lagere velden verstoren. Nieuwe spelers worden daarom ingedeeld op basis van onze beste inschatting.

Niveau inschatten is lastig

Het is niet te voorkomen dat het niveau van spelers soms verkeerd wordt ingeschat. Het kan voor een individu vervelend zijn als je te laag wordt ingeschat. Zie dit als een gelegenheid om te bewijzen wat je waard bent. Bij een volgende keer wordt je ingedeeld op basis van je eerder behaalde resultaat.

Welke batman speelt met welke robin?

De promotie en degradatie regels bepalen wie er batman en robin worden in een veld. Maar welke batman speelt er met welke robin? Je zou er voor kunnen kiezen om de betere batman met de mindere robin te laten spelen om er voor te zorgen dat de teams van gelijk niveau zijn, maar als dat zo is wordt de beter batman systematisch benadeelt. Dat is niet wenselijk want betere spelers moeten geleidelijk omhoog klimmen. Om die reden varieert de teamsamenstelling per ronde.

Er promoveert en degradeert maar 1 speler

We hebben eerder met een vergelijkbaar systeem gewerkt waarbij beide verliezers degradeerden. Onze ervaring was dat dit te verstorend was voor de ordening op niveau. Vooral met een klein aantal velden heeft dit grote invloed. Een ander nadeel is dat hele teams elkaar systematisch mislopen. Als de winner van veld 3 naar veld 2 gaat zal de winnaar van veld 3 naar veld 2 gaan. Die teams springen dus over elkaar heen zonder tegen elkaar te spelen. Ook bij een volgende ronde zullen ze elkaar weer niet treffen.

Cyclus preventie

In sommige gevallen kan (kon) er een bepaalde cyclus ontstaan. Als je bijvoorbeeld op veld 1 begint als robin met een onverslaanbare batman zul je de volgende ronde ook batman worden. Je speelt dan tegen die onverslaanbare batman en zult verliezen. Vervolgens wordt je weer robin samen met die onverslaanbare batman en dus begint de cyclus opnieuw. Hetzelfde maar dan omgekeerd kan gebeuren op het laagste veld (en dat is vervelender).

Deze cyclus ontstaat als er twee principes synchroon lopen.

  1. Afwisseling in de batman en robin rol. Als je begint als batman zal je de volgende ronde robin zijn, etc. Als je begint als robin is dat andersom.

  2. Afwisseling in de teamsamenstelling. Afwisselend gaat de hogere batman samen met de hogere robin of de hogere batman samen met de lagere robin.

Als deze principes beiden om en om variëren ontstaat de cyclus. Om dit te doorbreken varieert de teamsamenstelling niet als een A B A B A B schema (zoals bij het oorspronkelijke bat-bord) maar als een A B B A A B schema. Zie verdere toelichting van dit schema bij de spelregels.