SpelRegels

Hieronder de volledige spelregels van het Batman & Robin ladder toernooi.


 • Je neemt individueel deel. De spelregels bepalen de teamsamenstelling.

 • De velden hebben een ordening van hoog naar laag waarbij veld 1 het hoogste niveau is.

 • Het doel is om zo hoog mogelijk te komen door van veld naar veld te promoveren.

 • De initiële indeling (op welk veld sta je, in welke team zit je en ben je batman of robin) wordt gemaakt op basis van eerdere batman en robin resultaten en als die er niet zijn op basis van de subjectieve inschatting van de organisatie.

 • Na ieder potje promoveert er 1 speler en degradeert er 1 speler per veld.

 • Promotie/degradatie regels:

  • De batman die wint promoveert en wordt robin in het hogere veld.

  • De robin die verliest degradeert en wordt batman in het lagere veld.

  • De batman die verliest wordt robin in hetzelfde veld.

  • De robin die wint wordt batman in hetzelfde veld.

 • Volgorde binnen het veld:

  • Voor verschillende doelen is het belangrijk een volgorde te bepalen van de 4 spelers binnen een veld. Daarbij zijn batmans natuurlijk hoger in rang dan de robins. Maar er wordt ook onderscheid gemaakt tussen een hogere en lagere batman/robin. Bij het begin van het spel wordt dat bepaald door de bat-rating. Bij volgende rondes is de hogere batman degene die uit het hogere veld is gedegradeerd en de lagere robin is degene die uit het lagere veld is gepromoveerd. Dus:

   • De hogere batman heeft de vorige ronde verloren als robin in het hogere veld.

   • De mindere batman heeft de vorige ronde gewonnen als robin in datzelfde veld.

   • De hogere robin heeft de vorige ronde verloren als batman in datzelfde veld.

   • De mindere robin heeft de vorige ronde gewonnen als batman in het lagere veld.

 • Teamsamenstelling:

  • Omdat batmans en robins niet bij elkaar in het team mogen zijn er maar twee mogelijke teamsamenstellingen binnen een veld, namelijk: hogere batman met lagere robin (tegen lagere batman en hogere robin) en hogere batman en hogere robin (tegen lagere batman en lagere robin). Voor het bepalen van wie met wie speelt in welke ronde gebruiken we een A B B A A B schema.

  • De samenstelling per ronde:

   • ronde 1: Hogere batman gaat met hogere robin (A)

   • ronde 2: Hogere batman gaat met lagere robin (B)

   • ronde 3: Hogere batman gaat met lagere robin (B)

   • ronde 4: Hogere batman gaat met hogere robin (A)

   • ronde 5: Hogere batman gaat met hogere robin (A)

   • ronde 6: Hogere batman gaat met lagere robin (B)

 • Voorkomen van herhalingen in de teamsamenstelling:

  • Het kan voorkomen dat het bovenstaande schema leidt tot een herhaling in teamsamenstelling. Als de alternatieve teamsamenstelling tot minder herhaling leidt moet daar voor gekozen worden. Je doet dat door te tellen hoe vaak er een herhaling is per teamsamenstelling (voor A en B). De herhalingen voor beide teams moeten bij elkaar worden opgeteld.

 • Regels voor wisselspelers:

  • Als speler wordt je ingedeeld op een bepaald veld met een bepaalde rol. In de eerste ronde wordt dat bepaald door je bat-rating. In de latere rondes wordt dat bepaald door je voorgaande resultaat.

  • Als je in een bepaalde ronde de wisselspeler wordt behoud je je net verworven rol in dat veld

  • Als je de volgende ronde weer gaat spelen vervang je 1 van de twee spelers met diezelfde rol op datzelfde veld.

  • Als die beiden al eerder wisselspeler zijn geweest wordt de speler met een net hogere rol de volgende wisselspeler. Als de rol robin was zal dat de batman zijn. Als de rol batman was zal dat de robin in het hogere veld zijn. Degene die terug het veld in wordt gewisseld zal hierdoor 1 plek stijgen.

  • Als de spelers met de hogere rol er ook al uit zijn geweest neem je de rol daarboven, enzovoorts.

  • Ter verduidelijking: Een wisselspeler die er uit gaat behoudt altijd de rang die hij had als reserve. Als hij terug gaat kan hij 1 of meerdere plaatsen stijgen, nooit zakken (omdat je altijd omhoog werkt). Je wisselt dus nooit met iemand van een lagere ranking.