Bat-Board

Hieronder zie je een plaatje van het bat-board waarop wordt bijgehouden hoe het ervoor staat. In dit geval is het een schema voor drie velden. De beginsituatie wordt aangegeven door aan de linkerkant van het bord knijpers met de namen van de spelers op de vakjes te zetten.

  • Aan het cijfer zie je in welk veld je speelt.

  • Aan de kleur zie je in welk team je zit (geel of blauw).

  • Aan het symbooltje zie je of je batman of robin bent.

Als de eerste ronde is afgelopen worden de knijpers verplaats naar de rechterkant van het bord.

  • Als je gewonnen hebt volg je het zwarte pijltje.

  • Als je verloren hebt volg je het rode pijltje.

Als alle knijpers zijn verplaatst naar de rechterkant van het bord geeft dat de beginsituatie voor de tweede ronde weer. Na de tweede ronde worden de knijpers weer naar links verplaatst volgens dezelfde methodiek, en na de volgende ronde weer naar rechts, enzovoorts.

BatBord